ARCH & TECO: Bringing together creative, technical and management expertise

Naast engineering, asset management en program management is Architecture & Planning één van de vier pijlers van het multidisciplinair bureau waarvoor ARCH & TECO garant staat.

Architecture en Planning specialiseert zich in architectuur en ruimtelijke planning, onroerend erfgoed en duurzame ontwikkeling.  Bij ARCH & TECO mag u zich verwachten aan weldoordachte en out-of-the-box ontwerpen die de platgetreden paden ver achter zich laten.

Het spreekt voor zich dat de project architecten bij ARCH & TECO hiervoor over de best mogelijk ontwerp- en tekentools beschikken, namelijk ARCHICAD.

Aan het woord is Dhr. Dries Nuyts, BIM responsible bij de Architecture en Planning afdeling van ARCH & TECO:

“Sinds 2012 werken we met ARCHICAD als onze voornaamste ontwerp- en tekensoftware.

We hebben toen de verschillende mogelijkheden goed afgewogen tegenover mekaar. Dat ARCHICAD een grote voortrekker is van de OPEN BIM werkmethodiek om 3D informatie uit te wisselen tussen verschillende disciplines heeft voor ons de grote doorslag gegeven.

Elke discipline moet gewoon kunnen werken met de software die daartoe het best geschikt is. Het is zelfs zo dat we intern met verschillende software pakketten moeten kunnen communiceren. Onze Engineering afdeling werkt met andere tekensoftware dan de Architecture en Planning afdeling. Dat dit een leerproces is dat vandaag de dag nog steeds in volle ontwikkeling is, is evident. Daarom ben ik ook een post graduaat BIM management aan het volgen aan Howest Brugge. Wij zijn er immers ten stelligste van overtuigd dat het ontwerpen en verder uitwerken van onze projecten in 3D en dit in al onze deeldisciplines voor een grote meerwaarde zorgt. Enerzijds qua snel en efficiënt opsporen van fouten en/of mogelijke problemen, anderzijds gewoon qua tijdswinst wat het tekenwerk betreft. Onze grootste uitdaging omvat het verder stroomlijnen van de communicatie en uitwisseling van deze 3D informatie tussen de verschillende disciplines.

Qua architectuur en ontwerp krijgen we zowat alles gemodelleerd wat we willen of kunnen bedenken. ARCHICAD is daarbij eerder een hulpmiddel dan een beperking. Neem nu onze eigen kantoren: het Blindenhuis Van Caeneghemgesticht, een waardevol neogotisch gebouw opgetrokken in 1852-55 naar ontwerp van Karel Van Huffel. Voor de laatste verbouwing ervan hebben we de hele bestaande toestand gemodelleerd. Daarvoor hebben we gewoon alles zelf opgemeten, dat was nog het meest lastige. Al hadden we natuurlijk ook kunnen vertrekken van een 3D scan puntenwolk. Het hangt er maar vanaf hoe nauwkeurig je alles wenst. Het modelleren op zich stelde niet zoveel voor, soms is het wel zoeken hoe je iets het beste, het snelste of het makkelijkste kan modelleren. Dat is een proces van trial en error. Je moet soms ook de bestaande tools binnen ARCHICAD durven gebruiken en toepassen voor iets waarvoor ze niet meteen bedoeld zijn. Mijn ervaring met ARCHICAD vanuit mijn opleiding toegepaste architectuur speelt daarbij natuurlijk in mijn voordeel.

Op slechts een 2-tal weken tijd werd mij gevraagd om de plannen en een 12-tal 3D presentatietekeningen te willen maken zodat onze CEO Dhr. Sébastien Cools op het kerstfeest de nieuwe plannen zou kunnen voorstellen aan al onze medewerkers. Gezien het korte tijdsbestek waarbinnen dit diende te gebeuren heb ik ervoor geopteerd om de 3D beelden te maken in de white model render engine. Daarbij wordt abstractie gemaakt van alle materialisatie en ligt de nadruk echt op de ruimtelijkheid en de lichtinval. Nu gaat de projectarchitect verder aan de slag met het model. Elke projectarchitect volgt bij ARCH & TECO een project op van A tot Z. In het begin was niet iedereen binnen het team meteen overtuigd van het gebruik van ARCHICAD. Dat de software toegankelijk is, toch zeker voor iemand die al ervaring heeft met een of ander tekensoftware, heeft zeker tot de implementatie ervan bijgedragen. ARCHICAD is een tekensoftware, daarmee bedoel ik dat je voornamelijk aan het tekenen bent, je hoeft geen programmeur te zijn om er mee te kunnen werken. Daarbij helpt de grafische feedback die je ervan krijgt tijdens het werken.

Als er nieuwe medewerkers starten geef ik ze ongeveer 1 dag opleiding intern. Daarbij laat ik vooral zien wat er allemaal kan, en niet zozeer hoe het moet. Daarna kunnen de meesten zich vrij snel inwerken door de hulp van de collega’s, mezelf of de helpdesk van KUBUS. Ervaring met ARCHICAD is geen vereiste voor ons bij het aanwerven van nieuwe medewerkers. De zin om er in te vliegen met ARCHICAD des te meer!”