Case study: AICOD

Ai-COD staat voor Architectuur, Interieur, Coördinatie en Design en werd in 2009 opgericht door zaakvoerder Frederik De Hauwere. Nu, 8 jaar later, werkt Frederik samen met 3 medewerkers aan een gevarieerde opdrachtenportefeuille. Vanuit zijn ervaring op zijn stageplaats was het voor Frederik een evidentie om ook binnen zijn eigen kantoor met Vectorworks van start te gaan. In 2013 dacht hij dat er een betere en vooral snellere manier moest bestaan om de grondplannen, gevelaanzichten, doorsnedes  en  het 3D-model,  op elkaar te laten afstemmen. Tot dan toe was dat een arbeidsintensief proces, zeker omdat een 3D model met een andere software werd uitgewerkt. Ook was dit proces bijzonder foutgevoelig. Zo kwam hij uit bij ARCHICAD!
Vandaag worden alle projecten opgestart in ARCHICAD en meteen in 3D uitgewerkt.
De transitie van Vectorworks naar archicad verliep niet altijd even vlot:

“Je moet jezelf de ruimte geven om eerst wat te experimenteren met het programma. Daarna kan je heel gericht en efficiënt de inhoud van een basiscursus ARCHICAD gaan toepassen. In het begin was het vooral wennen om in te schatten welke invloed het had om 2D aanpassingen toe te voegen in een 3D model en omgekeerd. 

Ondertussen zijn alle medewerkers goed vertrouwd met ARCHICAD, als er iemand nieuw start krijgt die meteen een basiscursus ARCHICAD aangeboden van Frederik  om snel en efficiënt inzetbaar te zijn.
ARCHICAD is niet meer weg te denken binnen zijn kantoor.

Als je veel informatie wil halen uit het 3D model is een correcte input van in het begin noodzakelijk. We genereren vlot snedes, gevelaanzichten en meetstaten uit dit model. De foutenmarge op de plannen is zo goed als weggewerkt, gezien de 2D plannen projecties zijn van het 3D model. Details worden eenvoudig aangezet vanuit een 3D knooppunt, nadien worden die in 2D verder opgewerkt. Bijkomend vergt deze manier van werken veel minder repetitieve handelingen en kunnen we vlot anticiperen op aanpassingen in een ontwerp/uitvoering

ARCHICAD beperkt zich evenwel niet tot een interne tool om het tekenwerk binnen het kantoor zo efficiënt mogelijk te organiseren:

Ook op de werf gebruik ik mijn ARCHICAD bestanden, zij het onder de vorm van een bimX modelop die manier heb ik zowel mijn 3D model als al mijn 2D tekeningen makkelijk raadpleegbaar mee op de werf door middel van mijn tablet. Ook een aannemer begrijpt  gemakkelijker  het ontwerp als hij het 3D model eens heeft kunnen bekijken.  Zelfs vanaf het voorontwerp werpt het gebruik van ARCHICAD zijn vruchten af, een opdrachtgever vindt het geweldig om aan iedereen het ontwerp van zijn woning te kunnen laten zien op zijn smartphone en er in 3D door te kunnen navigeren. In dit vroege stadium worden de de verwachtingen van de opdrachtgever afgestemd met het ontwerp in 3D. De bijsturingen in een ontwerp zijn dan minder arbeidsintensief/duur dan wanneer deze later worden ontdekt op de werf.

“De renovatiefilter binnen ARCHICAD is een geweldige manier om de bestaande toestand, de te slopen onderdelen en de nieuwe toestand binnen een en hetzelfde bestand te beheren.”

Verbouwing van een woning met handelspand

“Een 3D-snede maakt het voor de opdrachtgever heel makkelijk om de ruimtelijkheid van een ontwerp goed te kunnen vatten”

“Je moet jezelf de ruimte geven om eerst wat te experimenteren met het programma”